Our Company Policy

Our Company Policy

Toplam kalite hedefimiz doğrultusunda, ‘’Sürekli İyileştirme” anlayışı ile uyguladığımız yönetim sistemlerinin (9001-14001-45001-10002) gelişimini ve performanslarının daima iyileştirilmesi amacı ile, yasal gereklilikleri ve diğer uygulanabilir şartları yerine getirmeyi ve sürekli en üst düzeyde tutmayı;

İş sağlığı ve güvenliği konularında ilgili yasal mevzuatın ve standartların gerekliliklerini temel alarak; çalışanlar ve iş ortaklarının katılımıyla iş sağlığı ve güvenliği sorumluluklarını yerine getirmeyi,

İş sağlığı ve güvenliği sistem ve uygulamalarımızı düzenli olarak gözden geçirmeyi,

Çalışanlarımızda farkındalık yaratılması amaçlanarak tehlikeleri ortadan kaldırmayı,

İş kazaları ve meslek hastalıklarına neden olabilecek risklerin önceden analiz edilmesi ve bu risklerin ortadan kaldırılması veya kabul edilebilir seviyeye indirilmesi için iyileştirme çalışmaları yapmayı,

Tüm kişiler, sağlık ve güvenlik yönünden risklerin önlenmesinde, işyerindeki İş Sağlığı ve Güvenliği ekibiyle mevzuat uygulamaları doğrultusunda işbirliği yapmayı,

İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları mevzuat ve standartlara uygun olarak yerine getirmeyi,

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak tüm çalışanlarımıza işe girişlerinde ve işin devamı süresince eğitimler vermeyi, çalışanların her bir eğitime katılımı eğitim sonunda belgelendirmeyi taahhüt ederiz.

Vista, çevresel değerlere karşı sorumluluk bilinciyle gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmanın gereğine inanmaktadır. Bu yaklaşımı hizmetlerinin her aşamasında dikkate almaktadır.

Bu politika belgesi, Vista’nın daha iyi bir dünya ve gelecek için üzerine düşen sorumluluğu yerine getireceğinin taahhüdüdür.

Çevresel etkilerimizi belirleriz.

Çevreyle ilgili yasal düzenleme ve şartların ötesinde hizmet vermek için gerekli çalışmalar yaparız.

Doğal kaynakların korunması için hizmet verdiğimiz çevrenin korunması için gerekli özeni gösteririz.

Çevresel etkilerimizi iyileştirme amaçlı önlemler alırız.

Çalışanlarımızın en iyi çevresel çözümleri uygulamalarını ve çevre dostu teknolojilerin gelişmesine ve yayılmasına yardımcı olmalarını ve çevre bilincini arttıracak her türlü girişimi destekleriz.

Verimli ve az enerji tüketen sistemler kullanarak temiz ve sürdürülebilir çevreyi çalışanlarımızın katılımları doğrultusunda hizmetlerimizi yöneterek sektöründe öncü bir kuruluş olmayı hedefleriz.

Vista, standartlarını devamlı yükselterek hizmet vermeyi ve üst seviyede müşteri memnuniyetini sağlamayı amaçlar.

Müşterilerimizin gelişen ve değişen isteklerine ve kalite standartlarına uygun hizmet sunmayı,

Paydaşlarımızla samimi, dürüst ve açık iletişimde bulunarak sürdürülebilir ilişkiler kurmayı,

En üst seviyede müşteri memnuniyetini,

Müşteri odaklı anlayış ile paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerine uygun olarak dinamik, hızlı ve esnek hizmetler sunmak için gelişimi,

Müşteri deneyimine odaklanarak süreç ve hizmetlerimizi geliştirmeyi hedefleriz.

Mutlu insanların yaşadığı ortamlar için; enerji ve doğal kaynakları israf etmeden temiz ve sürdürülebilir çevreyi yasaların öngördüğü asgari şartların üstünde bir itina ile koruyan, turizm sektöründe kalite açısından öncülüğümüzle örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışmaktayız

Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Şakir TUNER

Yayın Tarihi: 08.09.2023 Revizyon No: 0