icon_positive
  • 9001
  • aita
  • Carlson Travel
  • Türsab

Gizlilik ve Veri Güvenliği

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Bilgilendirme

Vista Turizm ve Seyahat A.Ş. (Vista), faaliyetlerini yürütebilmek ve hizmet verebilmek amacıyla hizmetlerinden yararlanan gerçek kişilerin kişisel verilerini ofisleri, şubeleri, çağrı merkezleri, internet siteleri, sosyal medya hesapları, anlaşmalı/anlaşmasız kurumsal müşterileri veya benzeri kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplamaktadır. Sunulan ürün veya hizmete göre değişkenlik göstermekle birlikte gerçek kişilerin TC kimlik numarası, doğum tarihi, cinsiyet, e-posta adresi, telefon, ikametgah adresi gibi kimlik ve iletişim bilgilerini, vize işlemleri için gerekli olan finansal ve görsel verilerini ve pasaport bilgilerini, havayolu, otel, araç kiralama gibi firmaların sadakat programlarına ait kart bilgilerini, tahsilat yapabilmek veya garanti amaçlı kullanmak amacıyla kredi/banka kartı bilgilerini, kurumsal şirket anlaşması doğrultusunda hizmet verildiği durumlarda ilgili şirkete raporlama yapılabilmek amacıyla gerekli olan şirket içi pozisyon, personel numarası, departman adı gibi bilgileri edinmektedir.

Vista, ulaşım, konaklama, araç kiralama, vize ve sigorta işlemleri, toplantı ve etkinliklik organizasyonu veya başkaca bir hizmetin yerine getirilmesi amacıyla hizmetten yararlananların bilgilerini, yurt içinde veya yurt dışında bulunan havayolu, otel, araç kiralama şirketi, konsolosluk, yetkili vize aracı kurumu, kongre kayıt acentesi, tur şirketi, sigorta acentesi, transfer firması ve bunun gibi hizmetin verilmesine  aracılık eden ilgili firmalara aktarmaktadır.

Vista, sunduğu hizmetlerin yerine getirilmesinde kolaylık sağlayabilmek, müşteri memnuniyet ve şikâyetlerini yönetilebilmek, fatura düzenleyebilmek, raporlama ve denetim yapabilmek,  yasal gereksinimlerini yerine getirebilmek, ilgili mevzuatlar uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilebilecek bilgileri paylaşılabilmek amacıyla hizmetlerden yararlanan kişilere ait bilgileri  kendine ait veri tabanında ve uçak bileti rezervasyonlarında kullanılan güvenilir bir global dağıtım sisteminde (GDS) saklamaktadır.

Vista’nın sunduğu hizmetlerden yararlananların harcamaları Vista’nın Kurumsal Müşterisi olan firmalar tarafından sağlanıyorsa,  yolcuyla ilgili bilgiler ilgili şirket ve ilgili şirketin talep edeceği diğer üçüncü kişi veya kurumlarla paylaşılmakta ve seyahat detayları raporlanmaktadır.

Vista, yukarıda belirtilen haller dışında kişisel veriler üzerinde herhangi bir işleme yapmamaktadır.

Her zaman Vista’yakisiselveri@vistatourism.com elektronik posta adresinden ulaşılarak; kişisel verilerin; a) işlenip işlenmediği öğrenilebilinir, b) işlenmişse bilgi talep edilebilinir, c) işlenme amacı ve verilerin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenilebilinir, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişilerin bildirilmesi istenebilinir, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesi istenebilinir, e) Kişisel Verilerin Korunması Kanun’unun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesi / yok edilmesi talep edilebilinir f) verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesi istenebilinir, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edilebilinir, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle uğranılan zararın giderilmesi istenebilinir.

İletişim Adresi: Meclisi Mebusan Cad.Kılıçali Paşa Mah. Vista Plaza No:17 Kat: 4-5-6-7 Salıpazarı 34433 Beyoğlu İstanbul Türkiye